Giriş Yap

Wellness

Wellness; iyi yaşam ve sağlıklı yaşam olarak tanımlanır ve bu herkesin ulaşmak istediği bir amaçtır. 

Kişinin bedenen ve ruhen saglıklı yaşam standartlarına ulaşması ve bunu devam ettirmesi anlamına gelir.